دسته بندی: مقالات منتخب سردبیر

مقالات منتخب سردبير اپلاي

مجموعه اي منتخب از مقالات و مطالب منتخب و محبوب سردبير در حوزه اپلاي بوده كه به شما در زمينه مهاجرت و اپلاي كمك خواهد كرد. اين مقالات در زمينه هاي مختلف از جمله ويزاي تحصيلي، ويزاي شغلي، ويزاي سرمايه گذاري، ويزا تفريحي، اطلاعات كشورهاي مختلف از جمله شرايط زندگي، هزينه هاي زندگي و دانشگاه هاي ان كشورها خواهد بود.

در ادامه به خلاصه اي يكي از مقالات پرداخته شده است.

فرايند اپلاي چيست و به چه معناست؟

اپلاي (Apply) به معني ارسال درخواست جهت ادامه تحصيل گفته مي شود كه به صورت رسمي و در چارچوب ضوابط و قوانين دانشگاه ها و كشورها صورت مي گيرد..

مراحل اپلاي :

  1. تهيه مدارك و پيش نياز ها

  2. پيدا كردن استاد و دانشگاه مناسب شما

  3. آماده سازي مداركي همچون انگيزه نامه ، رزومه و ترجمه رسمي مدارك تحصيلي و شغلي

  4. دريافت توصيه نامه از اساتيد دانشگاه

  5. تكميل فرم هاي اپلاي دانشگاه ها قبل از تاريخ هاي تعيين شده دانشگاه ها

  6. فرايند تصميم گيري در خصوص پرونده شما

  7. دريافت ويزا و سفارت

  8. تهيه بليط هواپيما